Contact Harbourtours Antwerpen

E-mail

Betalingen

  • BE73 2200 6054 0160 (BIC: GEBABEBB) 

Vertrekplaats boot

  • Van op 't Eilandje in Antwerpen, kijk hier voor de juiste locatie.

Postadres

  • Harbour tours 
    Rerum Novarumlaan 132
    2170 Antwerpen
    (Enkel postadres, dus geen ontvangst van vertegenwoordigers e.d.)

Algemene voorwaarden

Op al onze rondvaarten gelden deze algemene verkoops- en betalingsvoorwaarden. 

Antwerpen Havenrondvaarten